ข่าวสาร

สถิติจดทะเบียนนิติบุคคล

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการ

อ่านต่อ..

คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมฯ

นายจิตรกร ว่องเขตกร นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

อ่านต่อ..

EABC หารือเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

นางปรารถนา หัสมินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารการประ

อ่านต่อ..

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นปร

อ่านต่อ..

Group Assessment Activity

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ (Group Assessment Activity)”

อ่านต่อ..

The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าวงาน ‘The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก’

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 52 (2/2561)

อ่านต่อ..