ข่าวสาร

การสัมมนา “การตลาดล้มยักษ์ (Disruptive ยกกำลัง2)”

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิ

อ่านต่อ..

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการทำงานกระทรวงพาณิชย์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมร

อ่านต่อ..

ผลักดันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชนที่ห่างไกล เพื่อให้เกิดชุมชนอี-คอมเมิร์ซแห่งแรกของประเทศไทย

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าวงาน ‘The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก’

อ่านต่อ..