Yearly archive for 2018

สร้างอาชีพ

lihk

อ่านต่อ..

ธุรกิจเด่น : แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ’ เพราะไม่ใช่แค่เพียงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศเท่านั้น แต่กระแสที่คนไทยกำลังฮิตเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ยังต่างประเทศ ก็ส่งผลบวกต่อธุรกิจนี้

อ่านต่อ..

ธุรกิจเด่น พ.ค.61 : รีไซเคิล

ธุรกิจที่ร้านเป็นรีไซเคิลจะรับซื้อสินค้าทุกประเภท เช่น แก้ว กระดาษ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม สภาพการแข่งขันในทุกวันนี้ ธุรกิจรับซื้อของเก่ามีคู่แข่งมาก ทั้งจากรถซาเล้ง

อ่านต่อ..