แบบประเมินศักยภาพทางธุรกิจ
(ตรงกับสถานะของธุรกิจท่านในปัจจุบัน มากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด)