การประชุม “การจับคู่ธุรกิจตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย”

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมการประชุม “การจับคู่ธุรกิจตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย” ณ ห้องม่วงเทพรัตน์
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562